حق چاپ و نشر

اِی وِبسایت دَ وسِیلِه نُور بَلدِه مردُمِ آزره/هزاره حمایت مُوشه

بَلدِه معلوماتِ کَلوتَر دَ بارِه اَمزی وِبسایت دَ اَمزی اِیمیل آدرس اِیمیل کنید. contact@lightforhazaras.com

نشر و بازنَشر و چاپِ تَمامِ موادهای اَمزی وِبسایت بِدونِ ذِکرِ منبع مَجاز نِییَه و مَربوط مُوشه دَ نُور بَلدِه مردُمِ آزره/هزاره .

شریگ کنِید