صفحِه شُروع

دَ وب-سایتِ «نُور بَلدِه مَردُمِ آزره» خوش اَمدید

بِرارو و خواروی عَزیر، اَمزی وب-سایت شُمو میتَنید که بَخش های کلامِ مُقَدَّس ره مُطالعه کنید، گوش کنید، توخ کنید و دانلود کنید؛ اَمچُنان اَز دِیگه مَواد های دِیدَنی و فایلهای صَوتی اِستفاده کنِید. تَمامِ مواد های اَمزی وب-سایت رایگان استه. اُمیدِ اَزمو اَمی اَسته که چیزای ره که شُمو مُطالِعه مُونِید و میشنَوِید، بَلدِه شُمو خوشی بیره و شُمو ره دَ نُورِ خُدا هدایت کنه.

شریگ کنِید

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.